Rijbewijs motor

MOTORRIJBEWIJS (CATEGORIE A) HALEN

Motorrijden is, vooral in de zomermaanden, nog steeds erg populair. De voornaamste reden hiervoor is "het gevoel van vrijheid". Het is heerlijk om te toeren en daarbij de wind in je gezicht te voelen. Op de motor ben je wendbaar en je kunt snel accelereren. De keerzijde is dat je op de motor bijzonder kwetsbaar bent in het verkeer. Daarom worden er strenge eisen gesteld aan het motorrijexamen.

Het motorrijexamen bestaat uit de volgende onderdelen: - theorie - voertuigbeheersing - verkeersdeelneming

Theorie

Om examen te kunnen doen moet je minimaal 18 jaar zijn en over een geldig theoriecertificaat A beschikken. Ook als je al in het bezit bent van een rijbewijs B (personenauto) heb je dit certificaat nodig. Wel mag je dan meteen met het praktijkgedeelte van de rijopleiding beginnen en dan kun je tijdens je motorrijlessen het theoriecertificaat A behalen. Het is echter verstandiger om het certificaat al vòòr de start van de praktijkopleiding te halen zodat je beter voorbereid bent en de lessen effectiever zijn.

Heb je nog geen rijbewijs B dan moet je het theoriecertificaat A behaald hebben vòòrdat je met de praktijklessen begint.

Kosten rijopleiding en examen

Wat de totale kosten zijn verschilt per rijschool en hangt af van het aantal lessen dat je nodig hebt. Een gemiddelde leerling zal ongeveer 20 lessen nodig hebben. Een praktijkles van een uur kost gemiddeld € 50,-.

Daarnaast brengt de rijschool mogelijk kosten in rekening voor theorielessen, eventueel een cursusboek, materiaalhuur (helm, handschoenen, beschermende kleding).

De examenkosten die het CBR hanteert zijn per 1/1/2012 voor het onderdeel theorie € 49,-, het onderdeel voertuigbeheersing € 46,70 en voor het onderdeel verkeersdeelneming € 109,35. De rijschool rekent misschien hogere examenkosten, omdat bijvoorbeeld bij het examenonderdeel verkeersdeelneming één of twee rijlessen zijn inbegrepen.

Inhoud

Voertuig beheersing

Je begint je praktijkopleiding met lessen in voertuigbeheersing. Meestal op terreinen die afgesloten zijn voor verkeer oefen je, onder begeleiding van een instructeur, onder meer in slalommen, stapvoets rijden en plotseling remmen en tot stilstand komen (de zogenaamde remproef).


Verkeersdeelneming

Als je hebt laten zien en ook zelf het gevoel hebt dat je de motor goed beheerst, ga je de openbare weg op. Een instructeur volgt je op de motor of in een auto. Via een oortelefoontje hoor je zijn instructies. Je oefent allerlei verkeerssituaties, zoals rijden in het drukke stadsverkeer, voorrangssituaties op kruisingen, rotondes en verkeerspleinen, in- en uitvoegen op de autosnelweg, inhalen, file-rijden.


CBR Praktijkexamen

Het CBR praktijkexamen bestaat uit de onderdelen voertuigbeheersing en verkeersdeelneming. Als je bent geslaagd voor het onderdeel voertuigbeheersing ontvang je een uitslagformulier waarmee je kunt opgaan voor het onderdeel verkeersdeelneming.


Motorrijexamen

Het motorrijexamen is onderverdeeld in twee categorieën 1. categorie A beperkt (lichte categorie)

Als je voor deze categorie slaagt dan ontvang je rijbewijs A met beperkte bevoegdheid. Hiermee mag je de eerste twee jaar alleen op lichte motoren rijden met een maximum vermogen van 25kW. Na twee jaar vervalt deze beperking en mag je op alle motoren rijden. Er wordt van uit gegaan dat je na twee jaar voldoende rijervaring hebt opgedaan.

2. categorie A (zware categorie zonder beperkingen)

Slaag je voor deze categorie dan ontvang je een rijbewijs A zonder beperkingen. Met dit rijbewijs mag je op alle motoren rijden.

Je mag niet zonder meer kiezen voor welke categorie je praktijkexamen wilt doen. Dat is afhankelijk van je leeftijd:

18 - 20 jaar : je mag alleen examen doen voor categorie A beperkt. 21 jaar of ouder: je mag kiezen voor welke categorie je examen wilt doen.

Copyright 2019 rijschool.me