Scooterrijbewijs halen

Waarom is een scooterrijbewijs nodig?

In het verleden hebben er veelvuldig verkeersongevallen plaats gevonden, waarbij bestuurders van scooters betrokken waren. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak in veel gevallen te wijten is aan onvoldoende rijvaardigheid en verkeersinzicht van de scooterrijder.

Om het aantal verkeersongevallen, waarbij bestuurders van scooters betrokken zijn, terug te dringen is sinds 1 maart 2010 het AM-rijbewijs (rijbewijs voor bromfiets/scooters) verplicht gesteld. Het oude “bromfietscertificaat”is dus niet meer afdoende.

Wat moet je doen om een AM-rijbewijs te behalen? Voor het behalen van een scooterrijbewijs moet je met goed gevolg zowel een theorie- als een praktijkexamen afleggen.

De minimale leeftijd waarop je het CBR praktijkexamen (het CBR beoordeelt de rijvaardigheid) af kunt leggen is 16 jaar. Je moet dan je theoriecertificaat AM inmiddels op zak hebben. De kosten van dit examenonderdeel bedragen € 180,-.

Scooter Theorieles

Vanaf 15 juni 2011 is het mogelijk om, als je 15,5 jaar oud bent, het theorie-examen aan te vragen. Veel rijscholen bieden theorielessen aan. Daarnaast zul je zelf de theorie moeten bestuderen. Verwacht wordt dat je de verkeersborden en verkeersregels en –tekens kent. Verder moet je kunnen aangeven hoe er in allerlei verkeerssituaties gehandeld dient te worden.

Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen, waarvan je er 44 goed moet beantwoorden om het theorie-certificaat AM te behalen. De kosten voor dit examenonderdeel bedragen € 35,-.

Scooter Praktijkles

Om je goed voor te bereiden op het praktijkexamen is het nodig enkele praktijklessen te volgen. Gemiddeld zijn vier lessen voldoende. Hoeveel lessen je werkelijk nodig hebt hangt een beetje af van hoe snel je leert, van je verkeersinzicht, je rijvaardigheid en hoe het met je kennis over de scooter is gesteld.

Wat zijn de totale kosten?

Gemiddeld bedragen de totale kosten voor het behalen van het AM-rijbewijs circa € 300,-. Vaak bieden rijscholen een les- en examenpakket aan voor een totaalprijs. In deze totaalprijs zijn dan inbegrepen lesgeld voor praktijklessen en eventuele theorielessen of een cursusboek, eventuele materiaalhuur (helm, beschermende kleding) en examengeld voor het theorie- en praktijkexamen.

Praktijkcertificaat AM

Er zijn rijscholen waar je in één dag het praktijkcertificaat AM kunt halen. Je kunt dan, nadat je het theorie-examen met goed gevolg hebt afgelegd, op een dag één of meerdere praktijklessen volgen en diezelfde dag nog je praktijkexamen afleggen.

Het loont zeker de moeite om verschillende rijscholen met elkaar te vergelijken voor wat betreft de prijzen die gehanteerd worden en wat daarvoor wordt aangeboden.

Copyright 2019 rijschool.me